Procurements  

 
Date
Title
Documents
2010.06.29
Dostawa kamery termowizyjnej oraz dwóch kamer wizyjnych wraz z peryferiami umożliwiającymi odbiór i zapis obrazów wraz z oprogramowaniem systemowym do siedziby Zamawiającego
Announcement
Specification
Application form
2010.08.25
Conclusion
2018.09.20
Dostawa źródła impulsu mikrofalowego HPM dla przeprowadzenia kompleksowych badań i testów mikrofalowych ekranów absorpcyjno-odbiciowych
Announcement
2018.11.12
Conclusion
2018.12.20
Dostawa urządzeń i aparatury pomiarowej dla przeprowadzenia kompleksowych badań i testów ekranów absorpcyjno-odbiciowych chroniących przed promieniowaniem mikrofalowym wysokiej mocy
Announcement
Annex 1
Clarification
Clarification 2
2019.01.16
Conclusion
2019.01.17
Dostawa wektorowego analizatora sygnałów
(Supply of a vector signal analyzer)
Announcement
2019.02.04
Conclusion
2019.03.18
Projekt i wykonanie integracji falowodowej zestawu urządzeń do emisji sygnału impulsowego HPM w komorze pomiarowej
Announcement
2019.04.10
Conclusion
2019.03.18
Projekt i wykonanie integracji falowodowej zestawu urządzeń do emisji sygnału impulsowego HPM w przestrzeni otwartej
Announcement
2019.04.10
Conclusion
2019.03.18
Projekt i wykonanie instalacji 230 V AC przeznaczonej do zasilania odbiorników o mocy oko³o 2 KW, do pracy ciągłej, w warunkach morza otwartego dla jednostki s/y Hadaj
Announcement
2019.03.23
Conclusion
2019.03.18
Projekt i wykonanie instalacji 230 V AC przeznaczonej do zasilania odbiorników o mocy oko³o 1 KW, w czasie około 6 godzin pracy ciągłej, w warunkach morza otwartego, z uwzględnieniem uzyskania bezpieczeństwa we współpracy z układem napędowym jednostki m/y Pride - benzynowym silnikiem Volvo/Mercruser V6 4,3 l
Announcement
2019.03.30
Conclusion
2019.05.15
Projekt i wykonanie kry pomiarowej (platforma pływająca) z uziemionym pomostem wyłożonym miedzią
Announcement
2019.05.31
Conclusion
2019.05.28
Wykonanie prac badawczo-pomiarowych z wykorzystaniem sprzętu termowizyjnego i wizyjnego w eksperymentach związanych z badaniem oddziaływania silnych pól elektromagnetycznych na ekranowane elementy elektroniki morskiej w warunkach otwartego morza
Announcement