NCBR  

 
Firma Pol-Spec-Tech-Service Sp. z o. o. realizuje projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z wykorzystaniem środków własnych w ramach programu Nowe Systemy Uzbrojenia i Obrony w Zakresie Energii Skierowanej.